Shared channels in Microsoft Teams

7 augustus 2023

Stop werkstroomonderbrekingen door voortdurend te schakelen tussen uw organisatie en gasttenants in Microsoft Teams. Gebruik gedeelde kanalen in Microsoft Teams om naadloos samen te werken met externe organisaties terwijl u in uw thuistenant blijft.

Gedeelde kanalen kunnen bestaan uit een kernteam, interne leden buiten uw team en uitgenodigde externe deelnemers buiten uw organisatie. Eenmaal gemaakt, biedt het een gedeelde werkruimte als een veilige en efficiëntere manier voor transparante en open samenwerking. Het is een naadloze manier om iedereen samen te brengen als onderdeel van een uitgebreid team. Belangrijk is dat toegangscontroles voor meerdere tenants van Microsoft Entra worden gebruikt om vertrouwen tot stand te brengen. Gebruikers worden veilig geverifieerd en geautoriseerd op de backend, met kanaaltoegang op basis van hun individuele rechten.

 

Comment: Bij de configuratie dient u rekening te houden met de rechten voor externen. Controleer in ieder geval de Conditional Access rules en de rechten voor externen in de SharePoint Admin module!

Zie instructie video: https://youtu.be/rE_QTfkOtnc

Bron: https://techcommunity.microsoft.com< Terug naar overzicht