Het werkproces

Afhankelijk van de opdracht kunnen we een een migratie traject als volgt aanpakken: