Bauhaus ArtItech

Bauhaus ArtItech


Onder vlag en in samenwerking met Bauhaus Artitech migreren we de IT omgeving van Medux naar Microsoft 365 met als doel dat er gemakkelijk en goed (digitaal) samen gewerkt kan worden. Medux maakt op dit moment met 3500 werkplekken gebruik van de G-Suite. De planning is om eind Q2 2022 live te gaan.

Deze overstap vraagt een goede voorbereiding en een inventarisatie van de huidige situatie is van cruciaal belang om de juiste governance te creëren bij de eindgebruikers.

De overstap naar de nieuwe (digitale) werkplek betekent namelijk een verandering in de manier van werken. Om alle collega’s zo goed mogelijk te kunnen begeleiden én voorbereiden, inventariseren we als eerste de huidige manier van werken. Ook kunnen we de functionaliteiten in de nieuwe werkplek zo veel als mogelijk hetzelfde inrichten. En: de juiste begeleiding organiseren met onder meer het opzetten van een passende training. Voor deze inventarisatie vragen we een speciale groep Kennisdragers graag om input.